23.4.2024

Vaikuttaako intti kuulopuheiden ja pelottelun vuoksi metsässä rämpimiseltä ja kyykyttämiseltä? Monet ovat kuulleet erikoisjoukoista, mutta intti tarjoaa myös erilaisia kokemuksia. Anna intille uusi mahdollisuus, sillä erityistehtävät voivat tarjota arvokkaita työkaluja tulevaisuuteen!


Meidän koulussamme on monenlaisia taitoja ja osaamista Teme-linjan tulevista viihdealan taitajista omalla ajallaan kokonaisia sovelluksia ohjelmoiviin. Entinen Otaniemen lukion opiskelija, nykyinen kaartinjääkäri Felix Rahiala piti tammikuun alussa piazzalla mielenkiintoisen esityksen intin erityistehtävistä. Rahiala toimii Ruotuväki-lehden toimittajana. Hän haki Ruotuväkeen hyödyntääkseen mahdollisuuden kokea uusia asioita ja maanpuolustuksen eri puolia palveluksensa aikana.

Erityistehtävät olivat minullekin täysin tuntemattomia, ja ne saivat minut kiinnostumaan intistä entistäkin enemmän. Erityistehtävät voivat auttaa keräämään arvokasta osaamista tulevaa työelämää varten ja kasaamaan omaan ansioluetteloon kunnioitettavaa kokemusta. Aihe on erityisen ajankohtainen kirjoituksiin lukeville abeillemme mutta myös inttiin menemistä pohtiville – meille naisillekin. Rahialakin korostaa esityksensä aikana, ettei palveluksessa hänen mukaansa ole minkäänlaista syrjintää sukupuolen perusteella. Nykyään kaikki majoittuvat sekatuvissa kasarmeillakin. Pankaa siis kaikki tämä korvan taakse, jos maanpuolustus kiinnostaa.

Erityistehtävissä on mahdollista palvella yhdeksän kuukauden tai vuoden palvelusajalla. Myös johtajakoulutukseen osallistuminen on mahdollista, vaikka se tulisi mieleen vasta erityistehtäviin valituksi tulemisen jälkeen. Alokkaat kuitenkin sukeltavat jo palveluksen alussa suoraan syvään päähän. Haku erityistehtäviin alkaa jo pian intin alussa: tänä vuonna hakuaika oli palveluksen alkamisesta 8. tammikuuta aina 28:een päivään asti.

Erityistehtäviä on tarjolla useilta eri aloilta. Tehtävät ovat erilaisia, ja niiden tarjonta vaihtelee. Aina on kuitenkin tarvetta monenlaiselle osaamiselle ja erilaisille ihmisille.

Tämän vuoden alussa haettiin varusmiehiä erityistehtäviin seuraaville aloille:

 • Tiedustelu
 • Tietotekniikka
 • Tutkimus
 • Viestintä ja media
 • Kirkollinen ala
Kuva: intti.fi

Tiedusteluala

Oletko taitava lähdekriitikko tai analysoija? Tiedustelualalla voit toimia tiedustelijana tai OSINT-mediaseuraajana.

Työtehtäviisi kuuluu tällä alalla muun muassa avointen lähteiden tulkinta ja niistä raportoiminen. Tiedonpalasten yhdistely ja suurten datamassojen käsittely vaatii tiivistä yhteistyötä ja kärsivällisyyttä. Tiimin jäsenten on tärkeää ymmärtää informaation merkitys kriisitilanteessa sekä luotettavuutta vaativien tehtävien vakavuus.

Tietotekniikka-ala

Oletko taitava ykkösten ja nollien käsittelijä tai löydätkö itsesi usein auttamassa kavereita läppärien tai puhelinten kanssa? Tietotekniikka-ala tarjoaa tehtäviä ohjelmoijana, ICT-tukihenkilönä, tietojärjestelmäasentajana sekä virtuaalikoulutushenkilönä.

Aiempi kokemus ja koulutusvaatimukset:

 • Tietotekninen harrastuneisuus
 • Alakohtaiset opinnot

Tietotekniikka-alalla pääset kehittämään taitoja aina asiakaspalvelusta hyvin käytännönläheisiin tehtäviin. Voit saada tärkeitä vastuutehtäviä, kuten tietoturvan valvomista sekä kokonaisten ohjelmistojen kehittämistä. Kerryttämiäsi taitoja voit hyödyntää urallasi niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Ohjelmoijana teet tiivistä työtä edellä mainitun tiedustelualan kanssa, sillä pääset kehittämään esimerkiksi heidän toimintaansa tukevia järjestelmiä ja ohjelmistoja. Harrastuneisuus ja ohjelmoinnin tunteminen ovat eduksi tehtäviin hakiessa.

Tietojärjestelmäasentajan rooli on merkittävä, ja se tukee useiden muiden alojen sekä yleisen toiminnan sujuvuutta. Voit päästä jopa suunnittelemaan lähiverkkoja tai asentamaan järjestelmiä yksin ja ryhmissä. Näiden tehtävien kautta voi avautua mahdollisuuksia tutustua ja vierailla tiloissa, joihin ei tavan varusmies muuten pääsisi. Muista tehtävistä poiketen ainakin tätä työtehtävää varten alokkaan on suoritettava pääsykoe todistaakseen pätevyytensä tehtävää varten.

Virtuaalikoulutushenkilön työnkuva on ehdottomasti yksi erityistehtävien tarjonnan mielenkiintoisimmista. Tämä tehtävä on Puolustusvoimien ainoa PC-pelialan tehtävä, joka antaa arvokkaita valmiuksia intin jälkeiseen elämään. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että Puolustusvoimissa on tarjolla huippuluokan työvälineet esimerkiksi 3D-mallinnuksen sekä VR-kaluston osalta. Tehtävien kautta on siis mahdollista ottaa haltuun työvälineitä ja oppimisympäristöjä, joihin ei vielä opintojen aikana ole päässyt käsiksi.

Tutkimusala

Tutkimusavustajan roolissa voi saada korvaamatonta kokemusta useiden eri alojen maanpuolustukseen liittyvästä tutkimuksesta. Työtehtävät pitävät sisällään nykyaikaiseen tieteelliseen tutkimukseen osallistumista, kuten tekoälyn ja elektronisen sodankäynnin tutkimista.

Aiempi kokemus ja koulutusvaatimukset:

 • Yliopiston aineopintoja suoritettuna
 • Valmis yliopistotutkinto

Unohtumattomista kokemuksista ei jää paitsi tämänkään alan kohdalla, sillä tutkimusten kautta on mahdollista päästä avustamaan arvostettuja ja tunnettuja sotilasprofessoreja sekä keräämään arvokasta käytännönläheistä kokemusta omaan ansioluetteloon.

Viestintä ja media

Puolustusvoimien viestintä- ja media-ala tarjoaa laajan kirjon tehtäviä uskomattomine mahdollisuuksineen ja kokemuksineen.

Tehtävät ovat:

 • Graafikko
 • Valo- ja videokuvaaja
 • Taistelukameramies (Combat Camera)
 • Toimittaja
 • Tuotantoassistentti
 • Viestintävarusmies

Jos on luovuutta ja taitoa, kuten monella koulumme oppilaista on, niin ei muuta kuin hakemaan ajan koittaessa!

Graafikkona pääset vastaamaan visuaalisesta viestinnästä. Muun muassa verkkografiikan, visuaalisten ilmeiden ja kampanjamateriaalien suunnittelu sekä toteutus kuuluvat graafikon arkeen. Luovuus ja avoin mieli ovat näissä tehtävissä ehdottomasti valttikortti. 

Valo- ja videokuvaajat pääsevät näkemään ja kokemaan Puolustusvoimat laaja-alaisesti: he pääsevät tapaamaan erilaisia maanpuolustuksen saralla kunnostautuneita ihmisiäja osallistumaan upeisiin tapahtumiin ja harjoituksiin. Heillä on myös tärkeä rooli Puolustusvoimien toiminnan esittelemisessä muulle yhteiskunnalle. Kuvaamisen lisäksi valo- ja videokuvaajien vastuulla on tuotosten käsittely julkaisukuntoon. Käytössä ovat tässäkin tapauksessa huippuluokan välineet, joilla pääsee kokeilemaan omia rajoja ja osaamista uusilla tavoilla.

Taistelukameramiehen tehtävä kuulostaa ainakin omaan korvaan yhdeltä erityistehtävien tarjonnan kokemusrikkaimmista vaihtoehdoista. Taistelukameramiehillä on käytössään erittäin laadukkaat työvälineet taistelukentän tapahtumien kuvaamiseen ja raportoimiseen. Taistelukameramiehen toiminta ei rajoitu pelkästään maankamaralle, vaan näitä kameroilla varustettuja sotilaita päätyy myös sekä ilmaan että merelle. Taistelukameramiehiltä vaaditaan etenkin hyvää kuntoa: heidän tulee juosta 12 minuutin juoksutestissä yli 2 600 metriä.

Toimittajana tuotat sisältöä Puolustusvoimien eri kanaviin, kuten sosiaaliseen tai painettuun mediaan, niin kuin alumnimme Felix. Jos kielitaitosi on hyvä ja pidät kirjoittamisesta ja et jostain syystä ole jo koulumme upean lehden tuotannossa mukana, voit tarttua mahdollisuuteen astua toimittajan sappaisiin myös varusmiespalveluksessa. Sisällön tuottaminen alkaa juttuja ideoimalla. Lisäksi haastattelut ja vierailut tulee valmistella hyvissä ajoin ja kirjoittaa jutut valmiiksi. Felixin mukaan toimittajan uran ei tarvitse olla ensisijainen uravalinta. Toimittajan tehtävät rakentavat kuitenkin vankan pohjan tekstin tuottamiselle sekä vastuuntuntoiselle ja itsenäiselle toiminnalle mitä tahansa uraa ajatellen.

Itseohjautuvuus, rohkeus ja innokkuus voivat johtaa toimittajia erittäin mielenkiintoisiin tilanteisiin, sillä he raportoivat maanpuolustuksen eri osa-alueilta kirjaimellisesti maan ja taivaan väliltä. Felix kertoo päässeensä Ison-Britannian RFA Mounts Bay -nimisen sota-aluksen kyytiin vierailulle sekä seuraamaan Hammer 23 -harjoitusta, jossa jalkaväki tekee yhteistyötä ajoneuvojen kanssa todentuntuisessa harjoituksessa. Näiden lisäksi Felix on päässyt seuraamaan turvallisuuskonferenssia, itsenäisyyspäivän paraatia sekä erilaisia Ilmavoimien harjoituksia. Toimittajan tehtävät voivat siis tarjota unohtumattomia kokemuksia, joihin saat itse vaikuttaa ideoillasi.

Tuotantoassistentti toimii yhteistyössä toimittajien kanssa ja vastaa lehden levikkiin liittyvistä asioista. Tuotantoassistentti tekee lehtitilaukset sekä toimitukset ja on vastuussa lehden markkinoinnista. Hyvät sosiaaliset taidot ovat plussaa, sillä tuotantoassistentti on vastuussa myös lehden asiakaspalvelusta.

Viestintävarusmiehen tehtävät ovat sekoitus niin valokuvaamista ja videointia kuin sisällöntuottamista ideoimalla ja kirjoittamalla. Viestintävarusmiehen tehtäviin kuuluu etenkin sosiaalisen median kanavista ja sitä kautta esimerkiksi joukko-osaston viestinnästä vastaaminen. Tehtävät voivat olla samankaltaisia kuin esimerkiksi oman koulumme mediavastaavien tehtävät. Meidän koulumme käytävilläkin siis kävelee potentiaalisia viestintävarusmiehiä.

Kirkollinen ala

Kiinnostavatko teologiset opinnot tai ura uskonnollisella alalla? Varusmiespappina tai -diakonina sinulta vaaditaan erityisiä sosiaalisia taitoja muiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi.

Aiempi kokemus ja koulutusvaatimukset:

 • Teologian opiskelijat & tutkinnon suorittaneet
 • Sosionomit
 • Yhteisöpedagogit

Näiden kaikkien tehtävien lisäksi Puolustusvoimat tarjoaa erilaisia erityistehtäviä myös esimerkiksi lääkinnällisen ja oikeudellisen alan opiskelijoille. Meidän koulussamme moni suorittaa niin sanotun ”lääkispaketin” ja suuntaa lukion jälkeen opiskelemaan lääketieteitä. Toisaalta osalle juridinen ura voi tuntua kutsumukselta. Monen näkökulmasta intti voi seistä esteenä näille tavoitteille, mutta asia ei välttämättä ole aivan niin. Erityistehtävät voivatkin tarjota mahdollisuuden harjoittaa taitoja etenkin, jos alokkaalla tai johtajalla on jo alan koulutusta taustalla.

Jos kiinnostus erityistehtäviä kohtaan heräsi, pidä silmäsi auki, kun haku on sinulle ajankohtainen. Intti.fi-sivuilla on suora puhelinnumero erityistehtäviä koskevia kysymyksiä varten. Siellä voi myös tutustua tarkemmin työnkuviin ja eri alojen tehtävien vaatimuksiin. Jos kiinnostuksesi heräsi ja ilmaan jäi vastaamattomia kysymyksiä, älä pelkää lähettää viestiä ja kysyä rohkeasti mieltäsi askarruttamaan jääneitä asioita asiantuntevilta ihmisiltä!

P.S. Felix lohduttaa: intissä riittää ruoka kaikille (toisin kuin omassa rakkaassa koulussamme), eikä se ole mitenkään hassumpaa. Voitteko kuvitella: jälkkäriäkin on tarjolla! Joten ei muuta kuin suunta Puolustusvoimiin!

Related Post