,

Vierailu Käytettävyyskoulussa

Kävimme syksyn 2017 2.jakson lopuksi PS1-kurssin opettaja Niina Tapanaisen kurssilaisilleen järjestämällä vierailulla vain muutaman sadan metrin päässä Pohjikselta: Käytettävyyskoulu Aalto-yliopistolla (osoitteessa Konemiehentie 2, Espoo).

Mikä käytettävyyskoulu?

Käytettävyyskoulu on monialainen sivuainekokonaisuus, joka on suunniteltu Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Helsingin yliopiston kognitiotieteen opiskelijoille. Tämä koulutus sisältää opintoja, jotka liittyvät käyttöliittymiin, käytettävyyteen ja käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. Opintojen ytimenä ovat tuotesuunnitteluympäristö ja tuotteita käyttävät ihmiset.

Tutustuminen kouluun

Kävelimme ryhmässä Pohjikselta Aalto-yliopistolle ja saavuttuamme paikalle meidät vastaanottivat professori Marko Nieminen ja tutkija Sari Kujala. Kujala opasti meidät ensin seminaarisaliin, jossa hän esitteli meille käytettävyyskoulua ja mitä siihen kuuluu. Tutkija Kujala kertoi omista kokemuksistaan psykologian parissa, kuinka hän päätyi itse tälle alalle ja antoi neuvoa mahdollisille psykologian opiskelusta kiinnostuneille. Meille kerrottiin kuinka Suomessa luodaan paljon uraauurtavia teknologisia keksintöjä, mutta ne ovat usein liian vaikeakäyttöisiä tavalliselle käyttäjälle. Käytettävyyskoulussa täten tutkitaan keksintöjä ja pyritään luoda niistä mahdollisimman helppokäyttöisiä ja mieluisia käyttäjille.

Seminaarisalin jälkeen siirryimme laboratorioon, jossa professori Nieminen näytti meille kuinka paljon teknologia on kehittynyt helppokäyttöisemmäksi. Meille näytettiin kuinka tietokoneet ovat muuttuneet vain muutamassa vuosikymmenessä vaikeakäyttöisistä koneista, joiden käyttöön vaadittiin taitoa helppokäyttöiseen jokaisen ihmisen päivittäiseen välineeseen. Saimme myös nähdä kuinka tutkimus tapahtuu käytännössä. Meille näytettiin kuinka tutkijat kuvaavat ja äänittävät testihenkilöitä ja jälkeenpäin tutkivat tallennettuja reaktioita, joista pyrkivät selvittämään mahdollisia kehittämisen kohteita.

Ajatuksia käytettävyyskoulusta

Vierailu oli hyvin ajatuksia herättävä. Olimme varmasti kaikki ainakin jollain tasolla tietoisia siitä, että yritykset tutkivat käyttäjiä, muttemme tienneet miten tutkimus tapahtuu käytännössä. Oppaat kertoivat käytettävyyskoulusta todella suurella intohimolla, joka tarttui. Sain uutta arvostusta psykologiaa kohtaan ja miten se vaikuttaa meihin eri tavoin. Oli hienoa nähdä miten Aalto-yliopisto tulee olemaan osana tulevaisuuden kehittämisessä.