,

Suurin uhkamme – ilmastonmuutos!

Ilmastonmuutos näkyi selvästi Yhdysvalloissa tänä talvena. Siellä oli paljon lumimyrskyjä,  joiden takia tapahtui paljon kolareita ja monia lentoja peruttiin. Suomessa ilmastonmuutos näkyy muun muuassa sääolotilojen lämpenemisenä. Tämän takia eteläiset eläin- ja kasvilajit pystyvät leviämään pohjoiseen.

Ilmastonmuutoksessa on kyse ilmaston lämpenemisestä, maan keskilämpötilan kohoamisesta, auringon vaikutuksen muuttumisesta ja jäätiköiden sulamisesta. Ilmastonmuutoksen seurauksia ovat muun muassa ravinnon vähentyminen ja eläinten elinolojen huononeminen. Jäätiköiden sulamisesta seuraa merenpinnan nousua. Merenpinnan noustessa jotkin maa-alueet, kuten Alankomaat saattavat painua veden alle.

Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy Suomessa ilmaston lämpenemisenä. Suomen ilmasto on lämmennyt yhden asteen 100 vuodessa. Vaikutus näkyy myös Suomen lämpövyöhykkeiden siirtymisenä, Itämeren pinnan nousemisena ja sateen määrän lisääntymisenä.

Ilmastonmuutosta yritetään hillitä vähentämällä kasvihuonepäästöjä, kuten metaanikaasun päästöä. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen onnistuu vähentämällä autoilla liikkumista ja käyttämällä julkisia kulkuneuvoja. Nykyteknologian avulla on kehitelty vähemmän saastuttavia ajoneuvoja, kuten sähkö- ja hybridiautoja.

Ilmastonmuutosta ei ole onnistuttu hillitsemään hyvin, koska suurvaltojen suuret tehtaat tavoittelevat voittoa eivätkä välitä päästöistä. Ilmastonmuutosskeptikot väittävät, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmaa uhkaavista vaaroista. Maailman tunnetuin ilmastonmuutosskeptikko Bjørn Lomborg uskoo näin.