, ,

Pasi Was Here ja suomalaisuus

Helsingin KOM-teatterissa esitettävä Pasi Was Here -näytelmä on Veikko Nuutisen kirjoittama. Lukuisista komedialle tyypillisistä piirteistään huolimatta näytelmällä on totisempi merkitys. Pasi Was Here on aikamatkana esitetty kertomus kahden aikuisuudessa eronneen suomalaisen miehen yhteisestä lapsuudesta. Näytelmässä suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri tulevat esille kielen ja miljöön lisäksi monella muullakin tapaa. Monet näistä seikoista lienevät jokseenkin yleismaailmallisia, mutta ne koskettavat erityisesti suomalaisia.

Näytelmä sijoittuu 1980-luvun Suomeen, jolloin lasten päivähoito on alkanut yleistyä. Näytelmä luo päiväkotitädeistä kärjistetyn stereotypian, joka houkuttelee suomalaisen yleisön nauramaan. Lasten rehellisyys ja villi käytös saavat  suomalaisen päiväkotia käyneen tai lapsensa sinne vieneen katsojan samaistumaan näytelmään. Turvallisesta ja hyvästä ympäristöstä huolimatta lapset osoittavat tyytymättömyyttä ihannoimalla naapurin perhettä samalla vähättellen omaansa, mikä on tyypillistä suomalaisille lapsille. Tämä tulee näytelmässä esille, kun päähenkilö Hemmo toivoo tulevansa adoptoiduksi parhaan ystävänsä Pasin perheeseen. Hemmo ihannoi Pasin kodin suomalaiselle lapsiperheelle tyypillisiä tapoja ja tottumuksia, kuten yhdessä saunomista ja iltaista television katselua.

Näytelmä ei yleistä suomalaisia vain yhteen muottiin. Näytelmässä Hemmo edustaa sivistynyttä, urbaania ja modernia helsinkiläismiestä, kun taas Pasi tavanomaisempaa työmiestä Savonlinnasta. Hemmon äiti on yksinhuoltaja ja työskentelee yliopistolla, mistä Hemmo ei ole ylpeä. Hemmo haluaisi tavallisen suomalaisen kodin ja perheen, jossa on “kunnon työtä” tekevät vanhemmat. Hemmolla on monille suomalaisille tyypillinen piirre. Hän haluaa olla samanlainen kuin muut eikä osaa olla ylpeä erilaisuudestaan.

Näytelmässä tulee esille, että Pasin isä on kohdellut poikaansa väkivaltaisesti. Hemmo on ollut tietoinen tästä, mutta puhuu asiasta vasta vuosien jälkeen. Tämä kuvastaa suomalaisten taipumusta olla avaamatta suutaan ja puuttumatta asioihin, mutta toisaalta myös lasten heikkoutta aikuisiin nähden. Pasin lapsuuden kokemukset, nuoruuden ympäristö ja sen kehitys kasvattavat hänestä jokseenkin masentuneen aikuisen, joka päätyy tekemään itsemurhan. Näytelmä tuo myös esille tiettyjen ihmisten luomat koulutukseen liittyvät stereotypiat ja suhtautumistavat. Ammattikoulua pidetään huonompana vaihtoehtona, joka luo Pasin kaltaisia ressukoita. Lukioon menee näytelmän lapsuuden parivaljakosta kunnollisempi eli Hemmo.

Pasi Was Here tuo esille sekä vakavia että vähemmän vakavia asioita. Yksinkertainen huumori tekee näytelmästä helpommin lähestyttävän ja viihdyttävämmän. Näytelmän suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri korostuvat selkeästi tietyissä seikoissa. Se ei tee näytelmästä kuitenkaan yksipuolista eikä ulkomaalaiselle ymmärtämätöntä.