,

Parempi tulevaisuus Pohjikselle!

Tavallinen koulupäivä: Aamulla istut bussissa matkalla kouluun. Kouluun päästessäsi istut käytävällä odottaen tunnin alkua. Kun oppitunti alkaa, kävelet luokkaan ja etsit oman paikkasi. Joudut istumaan taas. Kun tunti loppuu, saat vähän aikaa kävellä toiseen luokkaan, jossa myös istutaan. Ei ihme, että me oppilaat tunnemme itsemme väsyneiksi koulussa. Koko päivämme koulussa koostuu suurimmaksi osaksi istumisesta, eikä paikallaan olo taatusti saa meitä sen energisemmiksi.

Lukiolla on vielä paljon opittavaa monipuolisesta oppimisesta. Monipuolinen oppiminen on kaikkea muuta kuin vain istumista, opettajan kuuntelua ja muistiinpanojen kopioimista. Monipuolista oppimista voi olla ryhmätyöt, workshopit, projektit, videoiden katsominen ja tekemällä oppiminen. Oppilailla on erilaisia oppimistyylejä ja kaikki eivät opi vain kuuntelemalla tai lukemalla.

Monilla kursseilla täällä Pohjiksessa on alettu hyödyntää monipuolisempaa opiskelua, joten parempaa suuntaan ollaan menossa. Oppilaille pitää kuitenkin muistuttaa että monipuolisen opiskelun ohella tulee vapauksia, mutta myös vastuuta. Jotkut oppilaat voivat alkaa “lusmuilla” esimerkiksi  ryhmätöiden aikana, jolloin haluttua oppimista ei tapahdu.

Usein tunnit koostuvat vielä suuressa määrin hiljaa istumisesta ja opettajien yhtä soittoa paasaamisesta, mikä ei pidemmän päälle olekaan se parhain vaihtoehto oppia. Toiset oppivat kuuntelemalla, toiset näkemällä, toiset tekemällä. Miten nämä kaikki voisi yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi? Koulunkäynnin pitäisi saada meidät opiskelemaan, eikä vain nukahtelemaan. Joten mikä neuvoksi?

Onneksi kouluissa ollaan alettu kiinnittää enemmän huomiota monipuolisempaan opiskeluun, ja varsinkin lukioissa lisääntyvät erilaiset ryhmätyöt, joissa opiskelijat oppivat yhteen hiileen puhaltamista sekä vuorovaikutustaitoja. Tehtäväksemme tulee antaa erilaisia projekteja, joissa saamme olla luovia ja toteuttaa itseämme.

Voisi olla suotavaa, että oppituntien aikana me oppilaat pääsisimme liikkumaan, jotta emme veltostuisi ja saisimme energiaa. Yksinkertaiset rentoutumisharjoitukset, joita voisi tehdä vaikka istuessa, tai hetki tasajalkaa hyppiminen piristäisi oloa kummasti. Pienet liikkumisharjoitukset eivät vie aikaa ja saavat oppilaat istumaan pitempään ja antaisivat energiaa ja keskittymishalua lopputuntiin.

Paremman tulevaisuuden rakentaminen pohjikseen vie aikaa, eikä se käy yhdessä yössä. Me oppilaat olemme kuitenkin sitä mieltä, että kehitysehdotuksiamme tulisi ottaa harkintaan, sillä me haluamme vaikuttaa ja tehdä koulustamme vielä mukavamman paikan kun mitä se jo nyt on.

Sofia Nupponen

Senna Nuotio