Opiskelijakysely paljastaa: Pohjiksessa tyytyväisiä opiskelijoita

Koulussamme järjestettiin  tänä lukuvuonna oppilaskysely, jossa selvitettiin mitä mieltä Pohjiksen oppilaat todella ovat koulustamme. Kyselyssä oli paljon erilaisia koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä ja mahdollisuus antaa avointa palautetta. Toiveita ja parannusehdotuksia tuli paljon, toisaalta opiskelijat olivat varsin tyytyväisiä.

Oppilaskysely järjestetään koulussamme kolmen vuoden välein. Oppilailla oli mahdollisuus osallistua siihen Wilmassa tammi-helmikuun aikana. Tänä vuonna vastanneita oli 243 ja edellisellä kerralla 33 opiskelijaa. Kyselyn tuloksia tulkitessa täytyy siis ottaa huomioon, että tänä vuonna vastaajia oli yli 200 opiskelijaa enemmän kuin viime kerralla.

Opetukseen liittyvien tulosten mukaan oppilaat ovat tyytyväisiä koulumme opetukseen ja etenkin opettajiin. Suurin osa tuloksista oli nyt parempia kuin viimeksi. Jokaiseen kysymykseen suurin osa oli vastannut numerolla 3-4, mikä kertoo siitä,  että oppilaat ovat suhteellisen tyytyväisiä, mutta parannettavaa löytyy.

Lukion toimintaan liittyviin kysymyksiin on vastattu eniten numeroin 4-5. Se kertoo, että oppilaat ovat erityisen tyytyväisiä luokattoman lukion järjestelyihin, eikä heitä häiritse opiskeluryhmien kokoonpanon vaihtuminen.

Koulumme ilmapiiriin ja työrauhaan ollaan kyselyn mukaan erittäin tyytyväisiä. Kohtiin ”En ole viime aikoina joutunut minkäänlaisen nolaamisen, syrjimisen tai kiusanteon kohteeksi”, ”Minusta tuntuu että voin täällä koulussa olla oma itseni ja että olen ihmisenä hyväksytty” ja ”Olen tutustunut muihin opiskelijoihin enkä ole koulussa yksinäinen” suurin osa vastaajista oli vastannut numerolla 5 (=täysin samaa mieltä). Vaikka tulokset olivatkin hyviä, avoimessa palautteessa oli kommentteja, joissa toivottiin yhteisiä tapahtumia enemmän. Oppilaat eivät myöskään tunne tulevansa kouluun enää yhtä hyväntuulisena ja rauhallisina kuin aiemmin. On hyvä myös muistaa, että yksikin kiusattu on liikaa.

Opiskeluun liittyvistä kysymyksistä ilmenee oppilaiden olevan tänä vuonna stressaantuneempia kouluasioista kuin viime kerralla. Yleisesti kaikkiin opiskeluun liittyviin kysymyksiin suurin osa  oli vastannut numerolla 4. Opiskelutehtäviä ei kuitenkaan koettu enää yhtä hyödyllisiksi kuin viimeksi.

Avoimessa palautteessa oppilaiden mielestä pikaisinta paranusta tarvitsevat ruokailu ja koulutilat. On toivottu muun muassa enemmän sohvia ja tuoleja käytäville, isompaa ruokalaa, siistimpiä vessoja, parempaa myöhästymiskäytäntöä ja enemmän kouluaktiviteetteja. Tyytyväisiä oltiin oppilaanohjaukseen, opiskelijoiden monipuoliseen huomioimiseen, toiminnan organisointiin sekä ruokailuun ja opettajiin, jotka löytyivät myös pikaista parannusta tarvitsevien listalta.

Tuloksista selviää, että suurin osa oppilaista on tyytyväsiä kouluumme, sillä jokaisessa kohdassa numerolla 1 tai 2 vastanneita oli vain vähän. Kun tämän lukukauden tuloksia verrataan aiemman kyselyn tuloksiin, huomataan, ettei suuria muutoksia ole tapahtunut, vaikka muutamat kohdat ovakin joko parantuneet tai huonontuneet.