Missä ovat johtajat?

Ilmastonmuutos on jokaisen mielessä. Se pelottaa, järkyttää, mutta ennen kaikkea se vaikuttaa maapallolla ihmisiin ja ympäristöön, jossa elämme. Minkä takia olemme joutuneet tilaan, jossa ennustukset kertovat luonnonvarojen loppumisesta ja pahimmassa tapauksessa maailmanlopusta sekä totaalisesta kaaoksesta? Miksi ja miten, kuuluvat kysymykset. Avaimet ilmastokriisin ratkaisuun ovat johtajilla, jotka yhdistävät yhteiskunnan mielipiteet suureksi voimaksi. Tämän voiman avulla ilmastonmuutos olisi jo ratkaistu.

Erimielisyydet jakavat ihmisten mielipiteet ilmastonmuutoksesta. Sen takia tarvitaan johtajia, jotka pystyvät sovittamaan nämä eriävät mielipiteet kompromisseiksi. Isoilla mailla on avaimet muuttaa käsitys ilmastonmuutoksesta ja saada se myös leviämään merkityksellisenä.

Haluan antaa esimerkin, jota varmasti moni pitää suurena tekijänä ilmastonmuutoksessa. Kyseinen tekijä on Yhdysvallat. Sen kulutus on maailman kärkeä, ja sen pitäisi ryhdistäytyä oman kulutuksensa suhteen. Kansainvälisen ilmastokomitean mukaan jopa 51 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä tulee lihatuotannosta. Missään muualla päin maailmaa lihankulutus ei ole niin suurta kuin Amerikan alueella. Nauta vie kolme neljäsosaa maapallon viljelypinta-alasta, ja esimerkiksi naudanlihaan keskittyvän ruokavalion kulutus on kaksinkertainen verrattuna kasvisruokavalioon. 5000 litraa vettä verrattuna 2500 L:aan vettä, huomattava ero.

Johtajien pitäisi vaatia kansalaisia tekemään pieniä  ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä innovaatiota. Kun nämä keksinnöt kasataan yhdeksi, tilalle tulee variaatioita. Syntyy jotakin uutta ja mullistavaa. Sitähän ihmiset janoavat. Yhdysvalloissa kehitetään koko ajan uusia hyödykkeitä sekä palveluita. Kun niistä poimitaan pieniä tai suurempia keksintöjä, voidaan löytää jotain erilaista, mitä maailmassa ei ole ennen nähty. Uutta ja mullistavaa, eikö vain?

Kyseisiä pieniä tai suurempiakin tekijöitä on jo olemassa. Amerikkalainen Tesla Roads -yhtiö luo markkinoille autoja, jotka toimivat pelkästään sähköllä. Muutaman vuoden kuluttua näitä autoja saattaa olla jo toimistotyöläisten työsuhdeautoina.

Energiapula, öljyn loppuminen ja ympäristön saastuminen ovat ikäviä sanoja, joiden kaiku soi todennäköisesti kaikkien hiilijalanjälkeään miettivien päässä. Merkittävin asia ilmastonmuutoksen kannalta olisi energiatuotannon ja energiapolitiikan muutos, ydin- ja aurinkoenergian fuusio, vesi – ja tuulivoiman ja jopa kaikkien energiatuotannon osa-alueiden hybridimalli. Energiatuotantoa pidän sen takia tärkeimpänä, että kaikki mitä kulutamme, kaikki mitä teemme, kaikki mitä ajattelemme, vaatii energiaa. Syy on yksinkertainen.

Tarvitsemme ihmisiä, joille yhteiskuntien yhdistäminen ja tulevaisuus ovat päätarkoitus. Menneisyyteen emme voi palata, mutta tulevaisuuteen menemme koko ajan ja hirveää vauhtia. Johtajat meitä ohjatkoot, ja jokainen olkoon itsensä johtaja.