Kaksi tietokirjastipendiä Pohjois-Tapiolan lukioon

Tietokirjallisuuden lukeminen palkitaan!
Tietokirjallisuuden lukeminen palkitaan!

Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö ovat antaneet keväällä 2016 sata kappaletta sadan euron arvoisia stipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Lauri Jäntti (1909-2006) on perustanut säätiön vuonna 1983 edistämään suomenkielistä tietokirjallisuutta; Suomen tietokirjailijat ry kannustaa koululaisia lukemaan entistä aktiivisemmin teoksia, jotka perustuvat faktoihin.

Pohjois-Tapiolan lukiosta ylioppilaiksi kirjoittaneet Antti Hurri ja Elisa Perälä ovat saaneet arvokkaan  lahjoituksen palkinnoksi lukuharrastuksestaan. Stipendiä heille on hakenut historian ja yhteiskuntaopin lehtori Titta Putus-Hilasvuori.

”Sinulle on myönnetty tietokirjastipendi (100 euroa) tunnustukseksi siitä, että olet lukenut innokkaasti tietokirjallisuutta ja siten kasvattanut kriittistä ja rakentavaa ymmärrystä kulttuuristamme.”

Antti Hurrin viimeksi lukemat teokset ovat seuraavat: Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow; Sixten Korkman, Talous ja utopia; Unto Tähtinen, Gandhi; Malcolm Gladwell, David ja Goljat; Jared Diamond, Tykit, taudit ja teräs: ihmisen yhteiskuntien kohtalot. Elisa Perälän lukulistalla ovat olleet muun muassa seuraavat kirjat: Philip Parker, Maailmanhistoria; Ian Westwell, Ensimmäinen maailmansota – tärkeimmät sotatapahtumat päivä päivältä; Dan McMillan, Polttouhrit – holokaustin syyt; Sirkka Suomi (suom.), Suuri intiaanikirja: Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat; Don Gulbrandsen, Pohjois-Amerikan intiaanit – Edward S. Curtisin ainutlaatuinen kuvakokoelma.

”Yleinen tietämys ja yleissivistys lisääntyvät sekä maailmankatsomus avartuu, kun lukee tietokirjallisuutta”, toteaa Elisa Perälä. ” Asioita pystyy tarkastelemaan erilaisista näkökulmista, jos tarttuu uudenlaisiin tietoa välittäviin opuksiin.”

Antti Hurrin mielestä tietokirjasta saa asiantuntijan näkökulman: tieto on helpommin käsitettävissä kuin siinä tapauksessa, että samasta aiheesta lukija itse etsisi informaatiota eri lähteistä. ” Teoksen kirjoittaja on käyttänyt aikaa ja nähnyt vaivaa, kun hän on laatinut mielenkiintoisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden vaikeaselkoisesta aiheesta”, pohtii fysiikasta ja kirjoittamisesta kiinnostunut kevään  2016 pohjislainen ylioppilas.

”Kaikki lukeminen kehittää ajattelutaitoa ja edistää kirjoittamista”, sanoo Antti Hurri. Monipuolisuutta pitää tärkeänä myös Elisa Perälä. Tietokirjojen lisäksi hän lukee esimerkiksi kaunokirjallisia klassikkoteoksia ja nykykirjallisuuden bestsellereitä. ”Kun lukee esimerkiksi eri aikakautena tai eri kulttuurin näkökulmasta kirjoitettua teosta, oppii myös asettumaan toisena aikana eläneen tai toista kulttuuria edustavan henkilön asemaan”, arvelee kirjoittamisesta ja historiasta pitävä tuore espoolaisylioppilas.

 

Kuva OTK