,

Ihmisen ja luonnon muuttuva suhde

Valokuvanäyttelyynsä Inherit the Dust brittiläinen valokuvaaja Nick Brandt on kuvannut Afrikan eläimiä niiden entisillä asuinseuduilla, jotka ovat ihmisen takia muuttuneet villieläimille asuinkelvottomiksi. Näyttelyä varten Brandt on työtiiminsä kanssa tehnyt oikeiden eläimien kokoisia valokuvapostereita, jotka hän on sitten pystyttänyt kuvauspaikoille. Valokuvapostereina Brand on käyttänyt aiemmin hylkäämiään valokuvia aiemmilta vuosilta. Kansallismuseossa elokuussa 2019 näkemässäni näyttelyssä on ollut myös noin viiden minuutin video, jolla Brandt kertoo näyttelyn Inherit the Dust kuvausvaiheista ja tiettyjen kuvien merkityksestä. 

Ihmisen ja luonnon suhde on ollut jatkuvassa muutoksessa pitkään. Ihminen on aina hyötynyt luonnosta. Saamme luonnosta elinvarat ja tärkeitä luonnonvaroja, kuten fossiiliset energialähteet. Maapallon populaation kasvaessa neoliittisen vallankumouksen (6000 – 3500 eaa.) seurauksena ihmiset ovat alkaneet levittäytyä uusille alueille. Kymmenien tuhansien vuosien ajan ihminen on levittäytynyt asustamaan useita eri maailman kolkkia, mutta luonnon kanssa on eletty sopusoinnussa. 

Vasta teollisen vallankumouksen (1700-1800-luku) seurauksena ihmiset ovat yhä useammin raivanneet luontoa ihmiskunnan kasvavien tarpeiden tähden. Teollinen vallankumous on mahdollistanut metsien ja muiden alueiden asuttamisen uudella tavalla. Uudet menetelmät metsästyksessäkin ovat mahdollistaneet ennen vähemmän metsästettyjen eläinten helpomman saalistuksen. Ei teollisen vallankumouksen aikana eikä moneen kymmeneen vuoteen sen jälkeenkään ole vielä osattu ajatella metsien raivaamisen ja eläinten liikametsästyksen vaikutuksia maapalloon. Eri maiden suuri halu laajentua ja olla maailman kehittynein valtio on vaikuttanut suuresti alueiden asuttamiseen ja teollisuuskaupunkien luomiseen. 

Valitsemani kuva on nimeltään Tienristeys ja Qumquat perheineen. Kuva on otettu vuonna 2014. Kaikki näyttelyn kuvat ovat tuoneet erinomaisesti esille ihmisen ja luonnon muuttuvaa suhdetta, mutta tämä kyseinen kuva ilmentää sitä mielestäni parhaiten tarinansa takia. Kuvassa esiintyy norsuperhe tienristeyksessä, jossa kulkee rekkoja kumpaankin suuntaan. 

Näyttelyssä esitetyssä videossa Brandt kertoo alun perin hylänneensä kyseisen kuvan elefanteista, koska yksi Qumquatin poikasista on piilottanut päänsä Qumquatin taakse. Brandt mainitsee, kuinka kuva tässä ympäristössä toimii erinomaisesti juuri alkuperäisen hylkäämisen syyn takia. Poikanen näyttää piiloutuvan rekoilta ja kaikelta muulta hälinältä, jonka ihmisen tuoma liikennöinti on tuonut. Videossa mainitaan, kuinka osa norsuperheestä on kuollut salametsästyksen uhreina pian kuvien ottamisen jälkeen. Kuva tiivistää hyvin, kuinka ihmisen ja luonnon suhde on muuttunut dramaattisesti. Viime aikoina onneksi monet tahot ovat työskennelleet sen puolesta, että jotain maapallon luonnosta saataisiin pelastettua ennen kuin ihmiskunta ehtii tuhota sen kokonaan.